Akademia Pszczelarza

Kurs inseminacji matek pszczelich

Specjalistyczne szkolenie kończące się egzaminem i otrzymaniem uprawnień do wykonywania zabiegów inseminacji matek pszczelich.

30 maja - 1 czerwca 2024 r.
Kurs inseminacji matek pszczelich

Do kogo skierowany jest kurs?

Kurs kierujemy do:
 • zaawansowanych pszczelarzy, którzy pragną w swoich pasiekach skorzystać z zalet inseminacji,
 • początkujących hodowców, którzy rozpoczynają realizacje programów hodowlanych,
 • wszystkich, którzy chcą zdobyć wiedzę i umiejętności z zakresu inseminacji matek pszczelich i jednocześnie zdobyć uprawnienia inseminatora,
 • hodowców, którzy do tej pory korzystali z usług inseminatorów, a obecnie chcą sami wykonywać zabiegi.

O kursie

inseminacja matek pszczelich Insemination of queen bee
Specjalistyczne szkolenie z profesjonalistami!

Kurs inseminacji matek pszczelich to specjalistyczne szkolenie kończące się egzaminem i otrzymaniem uprawnień do wykonywania zabiegów inseminacji matek pszczelich.

Program uwzględnia zakres określony w art. 30 ust. 2 pkt 2 Ustawy o Organizacji Hodowli i Rozrodzie Zwierząt Gospodarskich. Kurs obejmuje 32 godziny zajęć, w tym 15 godzin teorii oraz 17 godzin praktyki.

Ze względu na specyfikę szkolenia oraz komfort pracy uczestników wielkość grupy ograniczona jest do 10 osób. Dla każdego przygotowane jest osobne i kompletnie wyposażone stanowisko do inseminacji matek pszczelich.

Po wcześniejszym zgłoszeniu możliwe jest uczestnictwo z własnym aparatem do inseminacji oraz, w ramach kursu, konsultacja dotycząca jego prawidłowego ustawienia.

Zawartość merytoryczna

Program uwzględnia zakres określony w art. 30 ust. 2 pkt 2 Ustawy o Organizacji Hodowli i Rozrodzie Zwierząt Gospodarskich

Teoria + praktyka

Kurs obejmuje 32 godziny zajęć, w tym:
- 15 godzin teorii w formie wykładów
- 17 godzin praktyki w formie ćwiczeń.

Uprawnienia

Kurs kończy się egzaminem. Po złożeniu egzaminu z wynikiem pozytywnym kursant otrzymuje świadectwo potwierdzające kwalifikacje w zawodzie inseminatora matek pszczelich oraz dające uprawnienia inseminatora.

Małe grupy

Kurs inseminacji jest szkoleniem specjalistycznym, specyfika techniki inseminacji matek pszczelich wymaga indywidualnego podejścia do każdego kursanta. W związku z powyższym grupa liczy jedynie 10 osób.

Sprzęt

Dla każdego uczestnika przygotowane jest osobne, kompletnie wyposażone stanowisko do inseminacji matek pszczelich.

Termin

Kurs odbędzie się w dniach 30 maja - 1 czerwca 2024.
Egzamin odbędzie się 2 czerwca 2024.

Lokalizacja

Pasieka Szeligów
ul. Królewska 30
32-051 Wielkie Drogi k. Krakowa

Cena

Opłata za kurs = 2900 zł
Opłata za egzamin = 1000 zł
Opłata za kurs + egzamin = 3900 zł

Program kursu

inseminacja matek pszczelich Insemination of queen bee
Teoria + praktyka

Zajęcia teoretyczne:

 • Hodowla pszczół.
 • Anatomia i fizjologia matek pszczelich i trutni.
 • Biologia unasieniania się matek pszczelich.
 • Czynniki wpływające na jakość sztucznie unasienianych matek pszczelich.
 • Standardowy sprzęt niezbędny do przeprowadzenia sztucznego unasieniania – dostępne opcje i zasady wyboru (teoria).

Zajęcia praktyczne:

 • Przygotowanie matek i trutni do sztucznego unasieniania.
 • Technika inseminacji.
 • Zasady higieny i dezynfekcji.
 • Problemy z matkami sztucznie unasienianymi.
 • Sposoby oceny prawidłowo przeprowadzonego sztucznego unasienienia matek pszczelich.

Nasz zespół

Wykładowcy

Małgorzata Bieńkowska inseminacja matek pszczelich Insemination of queen bee
dr hab. Małgorzata Bieńkowska

Profesor Instytutu Ogrodnictwa, Zakład Pszczelnictwa w Puławach, inseminator i hodowca matek pszczelich

Zawodowo i prywatnie związana jest z pszczołami. Głównym celem jej pracy jest hodowla pszczół wykazujących cechy odporności na pasożyta V. destructor, doskonalenie metod selekcji, doboru do rozpłodu trutni i matek pszczelich oraz doskonalenie metod sztucznego unasieniania. 30 lipca 1992 roku otrzymała zaświadczenie nr 81 o zdaniu egzaminu z zakresu inseminacji matek pszczelich. Jest jednym z założycieli międzynarodowej sieci współpracy naukowej – Research Network of Sustainable Bee Breading, członkiem Międzynarodowej Organizacji COLOSS – Honey Bee Research Association. Z pasją popularyzuje wiedzę dotyczącą najnowszych osiągnięć, odkryć oraz wyników badań, które mogą przyczynić się do polepszenia sytuacji pszczół i utrzymywania jak największej ich bioróżnorodności w środowisku.

Monika Leleń inseminacja matek pszczelich Insemination of queen bee
Monika Leleń

inseminator i hodowca matek pszczelich w Gospodarstwie Pasiecznym “Pasieka Szeligów” , Wykładowca i Edukator w Akademii Pszczelarza

W pszczelarstwie odnalazła sposób na realizację siebie. Zawsze stawia przed sobą ambitne cele i szybko je realizuje. Zawodowo zajmuje się hodowlą matek pszczelich, szczególnie koncentrując się na procesie unasieniania. Jest przedstawicielem młodego pokolenia inseminatorów, którzy wiedzę w tej dziedzinie czerpią na całym świecie. Monika Leleń doskonale łączy w pszczelarstwie dorobek poprzednich pokoleń z najnowszymi narzędziami, jakie oferuje współczesność. Poza sezonem hodowlanym często prowadzi warsztaty doszkalające dla pszczelarzy. Jest również ekspertem , lubianych przez dzieci zajęć, podczas których odkrywa przed najmłodszymi tajemnice pszczół.

Przemysław Szeliga Akademia Pszczelarza inseminacja matek pszczelich Insemination of queen bee
Przemysław Szeliga

hodowca, mistrz pszczelarski i założyciel Gospodarstwa Pasiecznego “Pasieki Szeligów” oraz wykładowca i Edukator w Akademii Pszczelarza

Przede wszystkim miłośnik pszczół, praca z pasją to jego metoda na sukces. Posiada bardzo duże doświadczenie w prowadzeniu zajęć i warsztatów, od lat edukuje pszczelarzy zarówno początkujących jak i zaawansowanych. Zaangażowany społecznie, działa na rzecz integracji środowiska pszczelarskiego i upowszechniania wiedzy na temat znaczenia roli pszczoły miodnej w społeczeństwie. Prowadzi własną pasiekę hodowlaną opartą na jednej z najtrudniejszych metod hodowlanych, która umożliwia pozyskanie matek pszczelich najwyższej jakości. Wymagający i krytyczny wobec siebie i innych jest mentorem wielu pszczelarskich dusz. Uczy prowadzenia gospodarki pasiecznej opartej na myśleniu.

Zespół techniczny

female avatar
Anna Zięcik

Edukacja

female avatar
Agnieszka Dyrda

Biurio i administracja

male avatar
Bartłomiej Sobieraj

Pomoc techniczna podczas kursów

inseminacja matek pszczelich Insemination of queen bee
Najczęściej zadawane pytania

FAQ

Każdy uczestnik ma dostęp do w pełni wyposażonego stanowiska do inseminacji. Osoby posiadające swój sprzęt mogą przywieźć go ze sobą i pracować na nim podczas kursu. W ramach kursu zapewniamy konsultacje dotyczące odpowiedniego przygotowania i ustawienia własnego sprzętu.

Tak, dla każdego uczestnika szkolenia, organizator zapewnia matki oraz trutnie w odpowiednim wieku i ilości gwarantującej komfortowy przebieg ćwiczeń.

Po zapisaniu się na kurs zostanie wystawiona faktura proforma z 30-dniowym terminem płatności. Warunkiem uczestnictwa w kursie jest jej uregulowanie w terminie. Istnieje możliwość rozbicia płatności za kurs na raty (termin płatności ostatniej raty wypadnie nie później niż na dzień 27 maja 2024). W tym celu prosimy o kontakt z obsługą kursu mailowo (biuro@akademia-pszczelarza.pl) lub telefonicznie (516-828-632).

Kurs kończy się egzaminem, do którego można podejść bezpośrednio po zakończeniu kursu jak i w latach następnych. 

 • Opłata za kurs = 2900 zł
 • Opłata za egzamin = 1000 zł
 • Opłata za kurs + egzamin = 3900 zł

Zapisz się na kurs!

Aby zapisać się na kurs skontaktuj się z nami drogą mailową: biuro@akademia-pszczelarza.pl lub wypełnij formularz zgłoszeniowy na stronie Akademii: FORMULARZ ZGŁOSZENIOWY 

Po dokonaniu zapisu na kurs otrzymasz maila potwierdzającego zapis do grupy mailingowej Kursu Inseminacji — Akademii Pszczelarza.
Sprawdź, czy nie wpadł do skrzynki SPAM!

Zaakceptuj go, aby otrzymywać wszystkie informacje związane z kursem. Poczta elektroniczna to droga, którą najczęściej kontaktujemy się z naszymi kursantami.